Bijdrage kennismakingsles

Beste geïnteresseerde,

Recent hebben we voor de kennismakingsles een bijdrage van € 5 ingevoerd.

De plaatsen zijn beperkt aangezien we een relatief grote kern hebben van leden die zeer regelmatige trainen.

Probeer voor jezelf af te wegen of je voldoende sportief bent alvorens je aan te melden voor een kennismakingsles