Huishoudelijk reglement

Doel

De privé-boksvereniging BBS-Antwerpen, gevestigd aan de Turnhoutsebaan, 358 te 2140 Borgerhout, beoogt uitsluitend het beoefenen en
aanleren van de Olympische bokssport.

Hierbij staan (zelf)-discipline en respectvol gedrag ten aanzien van de trainer(s) én de trainingspartner(s) centraal.

Toetredingsvoorwaarden

Iedereen vanaf de leeftijd van 14 jaar kan toetreden tot BBS-Antwerpen.

De eerste les is een kennismakingsles. De kandidate of kandidaat krijgt toelichting over het verloop van de training(en) en de verwachtingen, over
het gebruik van de infrastructuur (kleedkamers, douches, sanitair,...), alsook de beschikking over degelijk materiaal (handschoenen, windels,....)
om deze les bij te wonen.

Een minderjarige vanaf 14 jaar dient bij de kennismakingsles vergezeld te zijn van (een) opvoedingsverantwoordelijke(n).

In overleg en samenspraak met de trainer(s) kan de kandidate of kandidaat lid worden.

Elk nieuw lid wordt aangesloten en verzekerd bij de Koninklijke Belgische Boks Bond met zetel Georges Eekhoudlaan 11 - 1020 Schaarbeek, bij
aanvang van de tweede les.

Voor een minderjarige vanaf 14 jaar is voor de aansluiting het uitdrukkelijke akkoord van (een) opvoedingsverantwoordelijke(n) vereist.

Bijdragen

• 14 beurtenkaart: € 60 - 2 maanden geldig na ingebruikname
• Jaarlijkse seizoensverzekering Koninklijke Belgische Boks Bond: € 40

Trainingen

De trainingen gebeuren altijd onder leiding én begeleiding van BLOSO- gediplomeerde trainers, m.a.w., er is geen mogelijkheid tot individuele
training zonder begeleiding of zonder toezicht.

De lessen vatten stipt op tijd aan. Laatkomers kunnen niet meer aansluiten op de training.

Tijdens de trainingen zijn er geen bezoekers toegelaten.

Deelnemen aan wedstrijden

• Minimaal 1 jaar trainen - 4 x per week
• Reeds deelgenomen aan wedstrijden in eender welke risicogevechtsport minimaal 6 maanden - 4 x per week
• Deelname aan wedstrijden wordt altijd besproken in het bestuur
• Ingeplande sparringsessies aangepast aan het niveau / tijdstip van aansluiten

Ons engagement kan ten allen tijde opgezegd worden wanneer we te weinig inzet zien - de motivatie niet meer aanwezig is - het niveau niet voldoende evolueert.

Loyaliteit tov. van onze vereniging is zéér belangrijk - oud-trainers / clubs worden bij overgang steeds gecontacteerd.

Ordemaatregelen

Elk lid, wiens tegenwoordigheid nadelig zou kunnen zijn voor het goede verloop van de trainingen, het aanzien, de eer of de goede naam van BBS-
Antwerpen, wordt uitgesloten.

Propaganda voor één of andere politieke of levensbeschouwelijke overtuiging wordt niet aanvaard en geeft aanleiding tot uitsluiting van het lid.

Alle onvoorziene situaties zullen steeds naar best vermogen door het bestuur worden behartigd.

Preventie en veiligheid

In de trainingszaal is een permanente camerabewaking geïnstalleerd met het oog op preventie en het garanderen van de integriteit en de veiligheid van de leden én van de infrastructuur. BBS-Antwerpen verkreeg hiervoor de officiële toelating en is bij de Privacy-commissie geregistreerd.